DOURADO & FERNÁNDEZ S.L. Corredoría de Seguros, inicia a súa andadura no sector asegurador en xaneiro de 1990.

Está inscrita na Dirección Xeral de Seguros e Fondos de Pensións co número J-2.600, e ten concertado a cobertura de Responsabilidade Civil e de Caución, segundo o esixido pola Lei 26/2006 de Mediación de Seguros Privados.

A colaboración con entidades aseguradoras de primeira liña e máxima solvencia, permítenos dar solucións adaptadas ás necesidades e riscos que asesoramos.

SEGUROS PERSOAIS

Vida
Accidentes
Plans de pensións
Decesos
Medicina Privada
Subsidio

SEGUROS MULTIRRISCO

Fogar
Comunidades e edificios
Oficinas e despachos
Industrias
Comercios
Construción

SEGUROS DE VEHÍCULOS

Turismos
Furgonetas
Camións
Motos
Vehículos industriais

OUTROS RAMOS

Responsabilidade civil
Transporte de Mercadurías
Crédito e caución
Avaría de maquinaria
Equipos electrónicos
Embarcacións de recreo
Dental
Defensa xurídica
Retirada de carné
Multas
Asistencia en viaxe